CIJENE

Imate potrebu za slanjem velikog broja e-mail poruka? Potreban Vam je paket napravljen prema Vašim potrebama?
Nazovite nas s mobitela na *1000 ili +385 16430 200

Cijene ne uključuju PDV

* Plaćanje omogućeno karticom, PayPal, ili go4star d.o.o. Radnička cesta 1a, 10 000 Zagreb PDV ID br: HR50936232964 IBAN: HR2423600001102224712 *

Ili nam pošaljite e-mail na info@go4digital.hr