Cene

Imate potrebu za slanjem velikog broja email poruka? Potreban Vam je paket napravljen prema vašim potrebama?
Pozovite nas sa mobitela na *1000 ili +385 16430 200

Cene ne uključuju PDV

* Plaćanje omogućeno karticom, PayPal, ili go4star d.o.o. Radnička cesta 1a, 10 000 Zagreb PDV ID br: HR50936232964 IBAN: HR2423600001102224712 *

Ili nam pošaljite email na info@go4digital.hr